Výcvik Systemického koučování pro manažery, personalisty, kouče 2…

Dlouhodobý výcvik, který zahrnuje teoretickou výuku i praktický nácvik koučovacích dovedností. Vede k efektivnější komunikaci, nadhledu, lepšímu zvládání komplexních projektů, a to díky uplatnění koučovacích principů a technik (práce se zadáním, s kontrolním rámcem, kompetentností, s cíli, problémem, kritikou, zpětnou vazbou, podporou a rozvojem schopností a vlastních řešení). Výcvik je zaměřený nejen na dovednosti při komunikaci s druhými, ale i (sebe)reflexi užitečných a neužitečných postojů a vzorců myšlení, které brzdí, nebo naopak pomáhají uplatnění znalostí v praxi. Výcvik je postaven na systemickém přístupu a vychází z vědeckých poznatků zejména v oboru neurofyziologie, pozitivní psychologie, antropologie, kvantové fyziky a věd zkoumajících chování živých systémů. Po absolvování výcviku účastníci: • budou znát postup, nástroje a techniky koučování a umět s nimi pracovat • budou schopni účinněji ovlivňovat druhé • budou více respektujícími a tím více vyhledávanými partnery pro komunikaci • dokáží pracovat s velkou rozmanitostí lidí • dokáží lépe formulovat cíle a dosahovat jich • budou mít větší nadhled a lépe zvládnou komplexnější úkoly Výcvik je určen pro externí i interní kouče a lektory, personalisty, manažery, obchodníky – pro všechny, jejichž výkon závisí na komunikaci s druhými. Pro všechny, kteří pracují s lidmi a chtějí svoji práci rozšířit o účinné principy a postupy koučování. Jak výcvik probíhá: Jde o komplexní 100 hodinový program v šesti dvoudenních soustředěních (16 hodin v jednom soustředění), která následují ve zhruba 6 týdenních intervalech. V mezidobí mezi soustředěními se účastníci ve dvojicích scházejí na 4 hodiny věnované praxi. Výcvik je ukončen závěrečnou prací a praktickou zkouškou. Výcvik probíhá ve skupině 6-8 lidí v koučovně INNERGY, s.ro. (Pernerova 11/293, Praha 8). Termíny: 27.-28.2.2014 17.-18.4.2014 12.-13.6.2014 28.-29.8.2014 9.-10.10.2014 27.-28.11.2014

Přejít na web dodavatele
  • Cena: 43 500 Kč (bez DPH)
  • Lokalita : Praha 10, Vršovice

Kontakt

INNERGY, s.r.o.

Adresa
Madridská 761/7, 101 00 Praha 10, Vršovice
Web
http://www.innergy.cz