Zakládání staveb

Provádíme inženýrsko-geologické, hydrogeologické, radonové a pedologické průzkumy pro zakládání staveb. Průzkumy v oblasti zakládání staveb jsme realizovali pro rodinné domy, bytové domy, administrační centra, výrobní haly, liniové stavby apod. Některé námi provedené průzkumy pro zakládání staveb najdete zde.

Přejít na web dodavatele
  • Lokalita : Praha-Štěrboholy

Zajímavé produkty jiných firem

Expertní a znalecké posudky staveb

Expertní a znalecké posudky staveb

Provádíme expertní posudky staveb. Díky bohaté zkušenosti předních odborníků dosahujeme vysoké úspěšnosti při řešení sporů mezi dodavateli a investory.

Inženýrská činnost ve stavebnictví

Inženýrská činnost ve stavebnictví

Klientům nabízíme následující služby: - studie proveditelnosti investičních záměrů; příprava staveb a technická pomoc při řízení stavebních projektů; zpracování rozpočtů a výkazů výměr, kontrola množství jednotek a použitých technologií; organizací výběrových řízení na dodavatele stavby včetně vyhod...

Bazénová dlažba

  • Lokalita : Ledčice

Geodetické zaměření

  • Lokalita : Praha 2
Koordinátor BOZP

Koordinátor BOZP

Stavebníkům nabízíme činnost koordinátora BOZP na staveništi v souladu s požadavky zákona 309/2006 Sb. ve fázi přípravy a realizace staveb. Kdy je nutný koordinátor BOZP na staveništi: - pokud celková předpokládaná doba trvání prací a činností je delší než 30 pracovních dnů, ve kterých budou vykon...

Testování

Naše firma se zabývá testováním kvality, bezpečnosti materiálu a komponentů motorových vozidel a testováním stavebních materiálů a posuzováním vhodnosti výrobků do staveb .

  • Cena: Dle zakázky
  • Lokalita : Praha 5
  • Telefon : +420605803408

Bazénové zastřešení

  • Lokalita : Ledčice

Čerpadla Ivana Dvořáková

  • Lokalita : Ledčice

Zasklení prostor

  • Lokalita : Praha 22

Kontakt

MP2610 s.r.o.

Adresa
Ve stráni 525, 102 00 Praha-Štěrboholy
Web
http://www.agrogeologie.cz