DET NORSKE VERITA CZ s.r.o.

Společnost DNV byla založena roku 1864 a od samého počátku do současnosti bylo a je cílem DNV ochrana života, majetku a životního prostředí. Z počátku se činnost soustřeďovala na nezávislé ověřování plavební způsobilosti lodí, v sedmdesátých letech pak diverzifikovala do technologií spojených s dobýváním ropy a zemního plynu. DNV se také orientuje na činnosti vycházející z koncepce řízení rizik a ztrát.


Obory firmy

Kontakt

Adresa
Thákurova 4, 160 00 Praha 6
Web
http://www.dnv.cz