Ústav pro ekopolitiku, o.p.s.

Nestátní nezisková organizace, jejímž hlavním posláním je rozvíjení a praktické uplatňování myšlenek a principů udržitelného rozvoje - konceptu, který umožňuje sladit uspokojování lidských potřeb a hospodářskou prosperitu s ohleduplností k životnímu prostředí. ÚEP se zaměřuje zejména na právní nástroje politiky životního prostředí, prosazování udržitelného rozvoje na regionální a místní úrovni (místní Agenda 21), rozvíjení a popularizaci nových metodických přístupů (ekologická stopa, environmentální prostor), shromažďování, třídění a poskytování informací (informační centrum) a osvětu. Ústav byl založen v roce 1992 v Praze jako nadace; v roce 1998 byl transformován na obecně prospěšnou společnost.


Obory firmy

Kontakt

Adresa
Hradební 3, 110 00 Praha 1
Web
http://www.ekopolitika.cz

Hledáte nové zákazníky?

Máme aktuálně 6.618 aktivních poptávek u kterých hledáme dodavatele. Zadejte číslo, zavoláme zpět do 15 minut a najdeme ty pro vás.