Makam spol. s r.o.

obchodní společnost Granderova technologie na úpravu-revitalizaci vody pitné i užitkové. Voda ve své podstatě je zdrojem ojedinělé životadárné síly a energie, kterou vlivy životního prostředí a přepravou v tlakových vodovodech ke konečné spotřebě z velké části nebo úplně ztrácí. Granderova informační voda, která realizuje přenos přírodních informací vyššího řádu, jako světově uznávaný rakouský patent, má při nepřímém kontaktu s běžně dodávanou vodou průtokem jednoduchými a snadno montovatelnými přístroji Granderovy technologie, schopnost pomocí informace vnést obnovitelnou sílu, pozitivní energetické a informační toky, regenerovat se a posílit svoje samočistící vlastnosti. Voda se tak stává rezistentní vůči vnějším negativním jevům. Úprava vody pomocí přístrojů Granderovy technologie, která pracuje na principu přenosu informací, spočívá v tom, že vnitřní část zařízení – jednotek tvoří komora, případně několik komor naplněných speciálně programově upravenou tzv. Granderovou vysokofrekvenční informační vodou, avšak protékající upravovaná voda s ní nepřichází do přímého styku. Při tomto nepřímém kontaktu jsou předávány pozitivní vibrace, které mění její fyzikální vlastnosti a makromolekulární strukturu. Takto doupravená voda má pozitivní, relaxační a harmonizující účinek na človeka, zvířata, rostliny a přírodu jako celek, včetně pozitivního efektu, t.j. posílení imunitního systému, lepší chuti a někdy i vzhledu – čirosti vody. Nejdůležitější snahou Johanna Grandera je především připravit pitnou vodu s jejím původním charakterem, t.j. jako pramen života, neboť vše živé vzniklo z vody.


Obory firmy

Zajímavé produkty jiných firem

Kontakt

Adresa
Nad Okrouhlíkem 2365/17, 182 00 Praha 8 - Libeň
Web
http://www.grander-technologie.com/cz

Hledáte nové zákazníky?

Máme aktuálně 6.618 aktivních poptávek u kterých hledáme dodavatele. Zadejte číslo, zavoláme zpět do 15 minut a najdeme ty pro vás.