Produkty (nalezeno 125 produktů)

Expertní a znalecké posudky staveb

Expertní a znalecké posudky staveb

Provádíme expertní posudky staveb. Díky bohaté zkušenosti předních odborníků dosahujeme vysoké úspěšnosti při řešení sporů mezi dodavateli a investory.

Koordinátor BOZP

Koordinátor BOZP

Stavebníkům nabízíme činnost koordinátora BOZP na staveništi v souladu s požadavky zákona 309/2006 Sb. ve fázi přípravy a realizace staveb. Kdy je nutný koordinátor BOZP na staveništi: - pokud celková předpokládaná doba trvání prací a činností je delší než 30 pracovních dnů, ve kterých budou vykon...

Inženýrská činnost ve stavebnictví

Inženýrská činnost ve stavebnictví

Klientům nabízíme následující služby: - studie proveditelnosti investičních záměrů; příprava staveb a technická pomoc při řízení stavebních projektů; zpracování rozpočtů a výkazů výměr, kontrola množství jednotek a použitých technologií; organizací výběrových řízení na dodavatele stavby včetně vyhod...

Expertní posudky staveb

Expertní posudky staveb

Expertní a znaleckou činností se zabýváme již od samého začátku podnikání. Díky bohaté zkušenosti předních odborníků dosahujeme vysoké úspěšnosti při řešení sporů mezi dodavateli a investory. Rozsah činnosti: - odborné, expertní a znalecké posudky - průzkumy a dokumentace stavu konstrukcí - superv...

Koordinátor BOZP

 • Lokalita : Praha 10

Osobní ochrana

 • Lokalita : Praha-Zbraslav

Bezpečnost práce na stavbách

 • Lokalita : Praha 3, Žižkov

Řízení podnikových rizik

 • Lokalita : Praha 3, Žižkov

Školení zaměstnanců

 • Lokalita : Praha 3, Žižkov

Technický dozor stavebníka

 • Lokalita : Praha 10

Detektivní služby

 • Lokalita : Praha 9

Termovizní měření

 • Lokalita : Praha 10

ISO - QMS, EMS, OHSAS

 • Lokalita : Praha 3, Žižkov

Psychologie práce

 • Lokalita : Praha 3, Žižkov

Termovizní měření

 • Lokalita : Praha 10

Ostraha nočních klubů a diskoték

 • Lokalita : Praha-Zbraslav

Ochrana osob

 • Lokalita : Praha 9

Průmyslová bezpečnost

 • Lokalita : Praha 3, Žižkov

PZH - Prevence závažných havárií

 • Lokalita : Praha 3, Žižkov