Produkty (nalezeno 182 produktů)

Školení požární ochrany

Školení požární ochrany

Zaměstnavatel je povinen zabezpečit školení zaměstnanců o požární ochraně (Vyhláška 246/2001 Sb. §23) a to při nástupu a dále opakovaně nejméně 1x za 24 měsíců pro zaměstnance a 1x za 36 měsíců pro vedoucí zaměstnance.

Dokumentace BOZP

Dokumentace BOZP

Kategorizace prací (Zákon 262/2006 Sb. v platném znění, §1O3, Vyhláška 432/2003 Sb.) apod.

Školení BOZP mimořádná

Školení BOZP mimořádná

Opět nastala v předpisech řada změn. Nezapomeňte o nich zaměstnance informovat.

Bezpečnostní služby

Bezpečnostní služby

Ochrana osob, ostraha objektů, majetku, osob a organizací, doprovody při přepravě finančních hotovostí a cenin, zajišťování bezpečnosti při společenských, sportovní a kulturních akcí.

Školení BOZP

  • Lokalita : Praha 12

HACCP

  • Lokalita : Praha 12

Řízení projektu

  • Lokalita : Praha 5 - Zbraslav

Koordinátor BOZP na staveništi

  • Lokalita : Praha 5 - Zbraslav

BOZP

  • Lokalita : Praha 5 - Zbraslav

Zahrady

  • Lokalita : Praha 2

Bezpečnost práce

  • Lokalita : Praha 2

Požární dozory

  • Lokalita : Praha 2

Bezpečnost práce na stavbách

  • Lokalita : Praha 3, Žižkov

Průmyslová bezpečnost

  • Lokalita : Praha 3, Žižkov