Technické a technologické poradenství včetně technology scoutingu

Technology scouting zahrnující - realizaci technologických auditů identifikaci technologických potřeb podniku, vyhledání řešitelů technických a technologických problémů (technologická zlepšení, energetické úspory, atd.), vyhledání vhodného komerčního využití výsledků výzkumu a vývoje atd.

Přejít na web dodavatele
  • Lokalita : Praha 1

Kontakt

Centrum výzkumných kontraktů

Adresa
Magdalény Rettigové 79/8, 110 00 Praha 1
Web
http://www.cvk.cz