Zajištění lidských zdrojů

Provádění personálních auditů zaměřených na technické znalosti. Pomoc při řešení nedostatku personálních kapacit s technickou kvalifikací. Vyhledání externích výzkumných a vývojových kapacit. Odborné vzdělávání manažerů, výzkumných a vývojových pracovníků a techniků.

Přejít na web dodavatele
  • Lokalita : Praha 1

Kontakt

Centrum výzkumných kontraktů

Adresa
Magdalény Rettigové 79/8, 110 00 Praha 1
Web
http://www.cvk.cz