Přesná pila IsoMet 1000

Přesná diamantová pila pro řezání prakticky veškerých technických materiálů. Řezané vzorky jsou závažím přitlačované k řeznému kotouči a zároveň je jejich váha eliminována protizávažím.

Přejít na web dodavatele
  • Lokalita : Praha 5

Zajímavé produkty jiných firem

Logo

Příprava vzorků - řezání hornin, kamene, dlažby

Na okružních pilách s diamantovým kotoučem lze řezat různé druhy materiálů. Ve vlastní řezárně vzorků můžeme připravovat zkušební tělesa, dělit a půlit vrtná jádra, včetně zabrušování ploch. Na zařízení Mecapol je možno provádět leštění vzorků hornin.

Logo

Laboratorní zkoušky

Provádíme základní indexové a popisné zkoušky (stanovení vlhkosti, zrnitosti, konzistenčních mezí, dále stanovení obsahu organických látek a obsahu CaCO3). Na základě výsledků základních klasifikačních zkoušek provádíme zatřídění a klasifikace zemin a hornin podle platných norem a standardů v oboru ...

Laboratorní zkoušky zemin

Laboratorní zkoušky zemin

Společnost disponuje dvěma akreditovanými pracovišti pro provádění laboratorních a polních zkoušek zemin, hornin a kameniva.

Autotransformátory

  • Lokalita : Praha 20

Měřicí šňůry

  • Lokalita : Praha 20

Páječka HBT-1050

  • Lokalita : Praha 20

Polní geotechnické zkoušky

  • Lokalita : Černošice
Logo

Laboratoř analytické chemie

Rozsah analytických prací našich laboratoří zahrnuje celou škálu pevných nerostných surovin, veškeré analýzy vod, průmyslových surovin, pedologické rozbory, rozbory materiálů, půdní analýzy a analýzy odpadů. Provádíme také řadu speciálních analýz (např. rozbory vlasů apod.)

Logo

Geotechnika a inženýrská geologie

Nabízííme: geotechnické průzkumné práce a kontrolní zkoušky při realizaci staveb, inženýrskogeologické průzkumné práce pro stavby, posouzení základové půdy a podzemních vod pro zakládání staveb, posouzení agresivity a účinků podzemních vod na stavební konstrukce, odborné posudky pro územní ...

Hydraulické nářadí

  • Lokalita : Praha 7

Hasičské zařízení

  • Lokalita : Praha 7

Měřicí šňůry

  • Lokalita : Praha 20

Kontakt

HANYKO Praha s.r.o.

Adresa
Křížová 1018/6, 150 00 Praha 5
Web
http://www.hanyko-praha.cz