Plastová jímka V3

Plastové jímky se budují pouze tam, kde splaškové odpadní vody nebo vody se škodlivými látkami nelze odvádět do kanalizace, nebo kde tyto odpadní vody nemohou být z ekonomických či jiných důvodů čištěny v samostatné malé čistírně odpadních vod.

Přejít na web dodavatele
  • Lokalita : Praha 5

Kontakt

WATEX, s.r.o.

Adresa
Ostrovského 253/3, 150 00 Praha 5
Web
http://www.watex.cz