Zvyšování konkurenceschopnosti, výkonnosti a efektivity firem

Našim klientům poskytujeme komplexní služby, jejichž výsledkem je vyšší konkurencechopnost na trhu, vyšší efektivita, schopnost pružně implementovat změny a v důsledku i vyšší spokojenost majitelů, zákazníků i zaměstnanců firem.Naše služby zahrnují úvodní diagnostiku stavu firmy, pomoc při zpracování strategické analýzy a strategie firmy, pomoc při implementaci strategie formou balanced scorecard a s využitím procesního a projektového řízení i účinnou pomoc při diagnostice a budování firemní kultury a zvyšování loajality zaměstnanců.Poskytujeme komplexní portfolio poradenských služeb, vzdělávacích programů a software vyvinutých speciálně pro podporu vedení a řízení podnikatelských subjektů, organizací veřejné správy i neziskových organizací.Naše produkty:· Manažerské kurzy zaměřené na měkký i tvrdé prvky řízení a vedení poskytované formu blended-learningu (kombinace e-learningu, tréninků a mentoringu)· Workshopy zaměřené na rychlé dosahování výsledků v oblasti strategického řízení, řízení procesů a projektů a řízení lidských zdrojů· Software pro mapování procesů, tvorbu komplexních popisů pracovních pozic a tvorbu řídící dokumentace· Software pro řízení výkonnosti – sestavení systému cílů a KPIs, reporting, řízení priorit a hodnocení výkonnosti i hodnocení kompetencí s přímou vazbou na systémy odměňováníPro naše projekty dokážeme vyhledat relevantní zdroje dotací a zprostředkovat služby spojené s vypracováním žádosti o dotace, jednání s poskytovateli dotací a další služby spojené s administrací a udržitelností projektů.Výsledky naší práce jsou objektivně měřitelné formou předem dohodnutých ukazatelů výkonnosti (KPIs).

Přejít na web dodavatele
  • Lokalita : Praha 1, Nové Město

Kontakt

Process Song s.r.o.

Adresa
Václavské náměstí 802/56, 110 00 Praha 1, Nové Město
Web
http://processsong.cz