Školení zaměstnanců

Školení zaměstnanců a vedoucích zaměstnanců o požární ochraně a bozp, školení zaměstnanců o bezpečném nakládání s chemickými látkami a chemickými přípravky, včetně T+, školení zaměstnanců pro práci ve výškách, školení obsluhy ohlašovny požárů, školení obsluh motorových vozíků (VZV), školení jeřábníků a vazačů, školení obsluh pracovních strojů atd.

Přejít na web dodavatele
  • Lokalita : Praha 3, Žižkov

Zajímavé produkty jiných firem

Expertní a znalecké posudky staveb

Expertní a znalecké posudky staveb

Provádíme expertní posudky staveb. Díky bohaté zkušenosti předních odborníků dosahujeme vysoké úspěšnosti při řešení sporů mezi dodavateli a investory.

Inženýrská činnost ve stavebnictví

Inženýrská činnost ve stavebnictví

Klientům nabízíme následující služby: - studie proveditelnosti investičních záměrů; příprava staveb a technická pomoc při řízení stavebních projektů; zpracování rozpočtů a výkazů výměr, kontrola množství jednotek a použitých technologií; organizací výběrových řízení na dodavatele stavby včetně vyhod...

Koordinátor BOZP

Koordinátor BOZP

Stavebníkům nabízíme činnost koordinátora BOZP na staveništi v souladu s požadavky zákona 309/2006 Sb. ve fázi přípravy a realizace staveb. Kdy je nutný koordinátor BOZP na staveništi: - pokud celková předpokládaná doba trvání prací a činností je delší než 30 pracovních dnů, ve kterých budou vykon...

Plynová zařízení

  • Lokalita : Praha 19

Kontakt

EHSC, spol. s r. o.

Adresa
Husinecká 903/10, 130 00 Praha 3, Žižkov
Web
http://ehsc.cz/