Dopolední kurzy

Dopolední kurzy jsou obdobou večerních kurzů, nemáte na večer čas, ale dopoledne je pro vás přijatelné? Tyto kurzy jsou určeny přímo pro vás.

Přejít na web dodavatele
  • Lokalita : Praha 8, Karlín

Zajímavé produkty jiných firem

Korektury textů

Korektury textů

Gramatické, stylistické i pravopisné chyby mohou velkou měrou negativně rozhodnout o hodnocení subjektu, výrobku nebo služby, kterou konkrétní dokument prezentuje.

Tlumočení

Konsekutivní (doprovodné) tlumočení

Důležitým druhem tlumočení je tzv. konsekutivní tlumočení - tlumočník obvykle počká, až řečník vysloví část svých myšlenek, poté se řečník na chvíli odmlčí a poskytne tlumočníkovi čas k převodu.

Překlady

Překlady

Překlady a tlumočení z německého do českého jazyka a opačně. Nově také překlady ze slovenského do českého jazyka.

Ozvučení a projekce

  • Lokalita : Praha 3

Soudní překlady

  • Lokalita : Praha 17

Překladatelská činnost

  • Lokalita : Praha 17

Chladící zařízení

  • Lokalita : Praha 10
Tlumočení

Simultánní tlumočení

Simultánnímu tlumočení za použití tlumočnické techniky se říká tlumočení kabinové. Především simultánní, ale i konsekutivní tlumočení patří k duševně nejnamáhavějším činnostem vůbec, tlumočníci by se proto měli při tlumočení pravidelně střídat (přibližně po 20 minutách).

Eko překlady

Odborné překlady

Odborné překlady zajišťujeme v jazycích slovenština, angličtina, němčina, nizozemština, francouzština, španělština, italština, portugalština, ruština, ukrajinština, polština, bulharština, rumunština, maďarština, srbština, chorvatština, slovinština, dánština, finština v různých oblastech. Více na na...

Hlasovací zařízení

  • Lokalita : Praha 3

Tlumočení - němčina

  • Lokalita : Praha 17

Chladící zařízení

  • Lokalita : Praha 10

Překladatelská činnost

  • Lokalita : Praha 10

Překlady a tlumočení

  • Lokalita : Praha 10

Kontakt