FirmyVPraze.cz
| katalog firem v Praze

Geotechnika a inženýrská geologie

GEMATEST spol. s r.o., Dr. Janského 954 , Černošice

Doporučujeme

Nabízííme: geotechnické průzkumné práce a kontrolní zkoušky při realizaci staveb, inženýrskogeologické průzkumné práce pro stavby, posouzení základové půdy a podzemních vod pro zakládání staveb, posouzení agresivity a účinků podzemních vod na stavební konstrukce, odborné posudky pro územní plánování, posuzování těžitelnosti a rozpojitelnosti hornin, stavebně geotechnický dozor investora, dozor při provádění zemních prací, odběry vzorků zemin, hornin, kameniva, vod návrhy receptur pro účely zlepšování vlastností zemin výběr zemních materiálů pro těsnící vrstvy výběr zemních materiálů pro násypy a zásypy geotechnické vyhodnocení vlastností a použitelnosti zemin, hornin, kameniva, stavebního kamene, štěrkopísku apod. Dále provádění hutnících pokusů a stanovení technologie stavby násypu, konzultace a odborné poradenství v oboru geotechniky a inženýrské geologie.

Firma GEMATEST spol. s r.o.
Adresa Dr. Janského 954, Černošice
Telefonní číslo +420 605 765 448
E-mailová adresa j.manda@gematest.cz

Fotogalerie

Další produkty firmy

Geotechnika a inženýrská technologie

Geotechnické průzkumné práce a kontrolní zkoušky při realizaci staveb, inženýrskogeologick...

 • Lokalita: Černošice

Laboratorní zkoušky zemin

Společnost disponuje dvěma akreditovanými pracovišti pro provádění laboratorních a polních...

 • Lokalita: Černošice

Polní geotechnické zkoušky

Pro provádění polních geotechnických zkoušek, kontrol hutnění a odběrů vzorků in situ jsme...

 • Lokalita: Černošice

Laboratoř analytické chemie

Rozsah analytických prací našich laboratoří zahrnuje celou škálu pevných nerostných surovi...

 • Lokalita: Černošice

Řezání hornin, kamene, dlažby

Na okružních pilách s diamantovým kotoučem lze řezat různé druhy materiálů. Ve vlastní řez...

 • Lokalita: Černošice

Příprava vzorků k chemickým analýzám, mletí a drcení vzorků

V přípravně vzorků je možno rozdrtit, umlít a zhomogenizovat vzorky od velikosti zrna 250...

 • Lokalita: Černošice

Laboratorní zkoušky

Provádíme základní indexové a popisné zkoušky (stanovení vlhkosti, zrnitosti, konzistenční...

 • Lokalita: Černošice

Polní geotechnické zkoušky

Kontroly míry hutnění zemin a únosnosti základových půd. Pro provádění polních geotechnic...

 • Lokalita: Černošice

Laboratoř analytické chemie

Rozsah analytických prací našich laboratoří zahrnuje celou škálu pevných nerostných surovi...

 • Lokalita: Černošice

Příprava vzorků - řezání hornin, kamene, dlažby

Na okružních pilách s diamantovým kotoučem lze řezat různé druhy materiálů. Ve vlastní řez...

 • Cena: dle zakázky
 • Lokalita: Černošice

Kontaktní formulář