FirmyVPraze.cz
| katalog firem v Praze

Laboratorní zkoušky

GEMATEST spol. s r.o., Dr. Janského 954 , Černošice

Doporučujeme

Provádíme základní indexové a popisné zkoušky (stanovení vlhkosti, zrnitosti, konzistenčních mezí, dále stanovení obsahu organických látek a obsahu CaCO3). Na základě výsledků základních klasifikačních zkoušek provádíme zatřídění a klasifikace zemin a hornin podle platných norem a standardů v oboru mechaniky zemin a zakládání staveb. Smykové zkoušky zemin (krabicové a triaxiální smykové zkoušky, stanovení totálních,efektivních a reziduálních parametrů smykové pevnosti, zkoušky pevnosti v prostém tlaku na zeminách). Zkoušky stlačitelnosti a prosedavosti v edometru, stanovení časového průběhu konsolidace, zkoušky bobtnavosti a smrštitelnosti jílovitých zemin. Zkoušky pevnosti na horninách (prostý tlak, příčný tah, pevnost hornin drcením nepravidelných těles). Zkoušky propustnosti v tlakových komorách a v propustoměru s konstantním spádem. Zkoušky zhutnitelnosti a únosnosti zemin Proctor standard a CBR (California Bearing Ratio), zkoušky relativní ulehlosti nesoudržných zemin. Stanovení receptur pro zlepšení vlastností zemin (např. hydraulickými pojivy) a zkoušky stabilizovaných směsí. Fyzikální a technologické zkoušky stavebního kamene a drceného kameniva (zkoušky otluku Los Angeles a pevnosti v rázu, fyzikální zkoušky¨, včetně vyhodnocení podle platných norem). Základní fyzikální zkoušky štěrkopísků, kamena a drceného kameniva (zrnitost, humusovitost,odplavitelné částice,nasákavost, zkoušky mrazuvzdornosti, trvanlivosti v síranu sodném). Technologické zkoušky kameniva a drceného kamene (otluk Los Angeles, drtitelnost v tlaku). Mechanické zkoušky betonů a zásypových směsí likvidovaných důlních báňských děl (kromě akreditačního osvědčení ČIA byla naše laboratoř rozodnutím Českého báňského úřadu ze dne 16.4.1998 určena zkušebnou k provádění zkoušek pevnosti zásypového materiálu likvidovaných hlavních důlních děl a k zjišťování kvality tohoto materiálu).

Firma GEMATEST spol. s r.o.
Adresa Dr. Janského 954, Černošice
Telefonní číslo +420 605 765 448
E-mailová adresa j.manda@gematest.cz

Fotogalerie

Další produkty firmy

Geotechnika a inženýrská technologie

Geotechnické průzkumné práce a kontrolní zkoušky při realizaci staveb, inženýrskogeologick...

 • Lokalita: Černošice

Laboratorní zkoušky zemin

Společnost disponuje dvěma akreditovanými pracovišti pro provádění laboratorních a polních...

 • Lokalita: Černošice

Polní geotechnické zkoušky

Pro provádění polních geotechnických zkoušek, kontrol hutnění a odběrů vzorků in situ jsme...

 • Lokalita: Černošice

Laboratoř analytické chemie

Rozsah analytických prací našich laboratoří zahrnuje celou škálu pevných nerostných surovi...

 • Lokalita: Černošice

Řezání hornin, kamene, dlažby

Na okružních pilách s diamantovým kotoučem lze řezat různé druhy materiálů. Ve vlastní řez...

 • Lokalita: Černošice

Příprava vzorků k chemickým analýzám, mletí a drcení vzorků

V přípravně vzorků je možno rozdrtit, umlít a zhomogenizovat vzorky od velikosti zrna 250...

 • Lokalita: Černošice

Geotechnika a inženýrská geologie

Nabízííme: geotechnické průzkumné práce a kontrolní zkoušky při realizaci staveb, inžen...

 • Lokalita: Černošice

Polní geotechnické zkoušky

Kontroly míry hutnění zemin a únosnosti základových půd. Pro provádění polních geotechnic...

 • Lokalita: Černošice

Laboratoř analytické chemie

Rozsah analytických prací našich laboratoří zahrnuje celou škálu pevných nerostných surovi...

 • Lokalita: Černošice

Příprava vzorků - řezání hornin, kamene, dlažby

Na okružních pilách s diamantovým kotoučem lze řezat různé druhy materiálů. Ve vlastní řez...

 • Cena: dle zakázky
 • Lokalita: Černošice

Kontaktní formulář