Služby akreditované laboratoře-rozbory-měření ovzduší

Nabízíme rozbory vod/pitné,bazénové,pro energetiku,průsakové atd./,kalů,pevných odpadů a zemin/výluhy,uložení na povrch terénu,komposty,uložení kalů na pole,atd./,Měření ovzduší/emise,imise,pracovní prostředí,azbest,vnitřní prostředí budov, atd./

Přejít na web dodavatele
  • Cena: dle ceniku
  • Lokalita : Praha 4

Zajímavé produkty jiných firem

Logo

Příprava vzorků - řezání hornin, kamene, dlažby

Na okružních pilách s diamantovým kotoučem lze řezat různé druhy materiálů. Ve vlastní řezárně vzorků můžeme připravovat zkušební tělesa, dělit a půlit vrtná jádra, včetně zabrušování ploch. Na zařízení Mecapol je možno provádět leštění vzorků hornin.

Logo

Laboratorní zkoušky

Provádíme základní indexové a popisné zkoušky (stanovení vlhkosti, zrnitosti, konzistenčních mezí, dále stanovení obsahu organických látek a obsahu CaCO3). Na základě výsledků základních klasifikačních zkoušek provádíme zatřídění a klasifikace zemin a hornin podle platných norem a standardů v oboru ...

Laboratorní zkoušky zemin

Laboratorní zkoušky zemin

Společnost disponuje dvěma akreditovanými pracovišti pro provádění laboratorních a polních zkoušek zemin, hornin a kameniva.

Laboratorní služby

  • Lokalita : Praha 6

Polní geotechnické zkoušky

  • Lokalita : Černošice

Rozbory odpadní vody

  • Lokalita : Praha 8
Logo

Laboratoř analytické chemie

Rozsah analytických prací našich laboratoří zahrnuje celou škálu pevných nerostných surovin, veškeré analýzy vod, průmyslových surovin, pedologické rozbory, rozbory materiálů, půdní analýzy a analýzy odpadů. Provádíme také řadu speciálních analýz (např. rozbory vlasů apod.)

Logo

Geotechnika a inženýrská geologie

Nabízííme: geotechnické průzkumné práce a kontrolní zkoušky při realizaci staveb, inženýrskogeologické průzkumné práce pro stavby, posouzení základové půdy a podzemních vod pro zakládání staveb, posouzení agresivity a účinků podzemních vod na stavební konstrukce, odborné posudky pro územní ...

Ochrana životního prostředí

  • Lokalita : Mníšek pod Brdy

Určení metanolu

  • Lokalita : Praha 8

Kontakt

Ivan Černý - PEAL

Adresa
U Vodojemu 15, 140 00 Praha 4
Web
http://www.peallab.cz/htm/kontakt.htm