FirmyVPraze.cz
| katalog firem v Praze

Radonový program TERA

TESLA Hloubětín a.s., Poděbradská 186 , Praha 9

Radon je přírodní bezbarvý plyn bez chuti a zápachu, vznikající radioaktivním rozpadem radia, thoria a uranu v horninách, který se v různém množství uvolňuje ze zemské kůry. Z povrchu země se radonový plyn dostává do atmosféry nebo vstupuje z podloží přímo do objektů, které nemají provedenou protiradonovou izolaci nebo tuto izolaci mají provedenou nekvalitně (např. špatně utěsněné prostupy inženýrských sítí). Další zdrojem radonu v objektu můžou být nekvalitní stavební materiály nebo lokální zdroje vody. Při nedostatečné ventilaci objektu může docházet k zadržování radonu v objektu a k jeho nadměrnému hromadění v budově. Dlouhodobý pobyt v prostorách s vysokou koncentrací radonu může vést až k rakovině plic. Česká republika se díky geologické stavbě řadí k zemím s vysokou průměrnou koncentrací radonu v budovách. V současné době jsou již známá účinná technická opatření proti pronikání radonu do budov, a to jak u stavěných, tak i existujících staveb. Vysokou koncentraci radonu v objektu lze např. velice účinně snížit efektivně řízeným větráním.

Firma TESLA Hloubětín a.s.
Adresa Poděbradská 186, Praha 9
Telefonní číslo +420 266 107 670, +420 733 599 492
E-mailová adresa weisskopfova.blanka@tesla.cz

Fotogalerie

Zajímavé produkty jiných firem

Kompostéry

  • Lokalita: Brno-Řečkovice a Mokrá Hora

Datové sítě

  • Lokalita: Praha 10

Telekomunikace

  • Lokalita: 0 Praha 5 - Košíře

LCD monitory 24"

  • Lokalita: Brno-Řečkovice a Mokrá Hora

Servis elektroinstalace

  • Lokalita: Veleň

Kamerový systém CCTV

  • Lokalita: 0 Praha 5 - Košíře

Kontaktní formulář