Elektrotechnický zkušební ústav, s. p.

Elektrotechnický zkušební ústav, s.p. je společností s dlouhodobou tradicí a zkušenostmi. Od roku 1926 poskytujeme služby zkoušení a certifikace výrobků, převážně elektrotechnického charakteru, ale také z oblasti zdravotnických prostředků, automotive, stavebních, strojírenských a dalších výrobků. Jsme členy významných evropských a světových certifikačních systémů, u mnoha z nich členy zakládajícími. Poskytujeme služby ověřování systémů řízení dle norem ISO, provádíme kalibrace, metrologická ověřování, vývojové a funkční testy. Pro naši činnost disponujeme kvalitním vybavením, vzdělaným a kompetentním personálem a pověřeními relevantních institucí. EZÚ nabízí činnosti akreditované zkušební laboratoře a certifikačního orgánu pro výrobky a systémy řízení a akreditované metrologické laboratoře. EZÚ je autorizovanou osobou č. 201 a notifikovanou osobou č. 1014. Jsme pověřeni k provádění zkoušek motorových vozidel, jejich systémů, částí a samostatných technických celků dle technických předpisů ES. Jsme státním podnikem založeným dle zákona č.77/1997 Sb. o státním podniku. Naším zakladatelem je Ministerstvo průmyslu a obchodu. Předmětem naší činnosti je výkon státního zkušebnictví podle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, v rozsahu stanoveném autorizací Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Naším úkolem je pomáhat výrobcům, dovozcům a vývozcům v uvádění výrobků na trh, neprovádíme dozor nad trhem. To je úkolem orgánů dozoru nad trhem, např. České obchodní inspekce.


Obory firmy

Zajímavé produkty jiných firem

Kontakt

Adresa
Pod lisem 129/2, 182 00 Praha 8
Web
https://ezu.cz/

Hledáte nové zákazníky?

Máme aktuálně 6.618 aktivních poptávek u kterých hledáme dodavatele. Zadejte číslo, zavoláme zpět do 15 minut a najdeme ty pro vás.