Ing. Ladislav Křížkovský

Zabývám se poradenstvím, vedením a dozorem při opravách a rekonstrukcích domů, chalup, památkových objektů, technických a hospodářských staveb. Nabízím: Odbornou prohlídku objektu, stavebnětechnický průzkum, stavebněhistorický průzkum, doporučení oprav, úprav a jejich navržení, spolupráci při návrhu celkové rekonstrukce včetně rozpočtu, pomoc při hledání financování z účelových fondů a jeho zajištění, projednání věci s orgány státní správy (závazná stanoviska, ohlášení, stavební povolení), technický dozor investora v plném rozsahu s důrazem na správnost, kvalitu a kontrolu nákladů.


Obory firmy

Zajímavé produkty jiných firem

Expertní a znalecké posudky staveb

Expertní a znalecké posudky staveb

Provádíme expertní posudky staveb. Díky bohaté zkušenosti předních odborníků dosahujeme vysoké úspěšnosti při řešení sporů mezi dodavateli a investory.

Hydroizolace

  • Lokalita : Hovorčovice

Hydroizolace

  • Lokalita : Hovorčovice
Koordinátor BOZP

Koordinátor BOZP

Stavebníkům nabízíme činnost koordinátora BOZP na staveništi v souladu s požadavky zákona 309/2006 Sb. ve fázi přípravy a realizace staveb. Kdy je nutný koordinátor BOZP na staveništi: - pokud celková předpokládaná doba trvání prací a činností je delší než 30 pracovních dnů, ve kterých budou vykon...

Koordinátor BOZP

  • Lokalita : Praha 10
Inženýrská činnost ve stavebnictví

Inženýrská činnost ve stavebnictví

Klientům nabízíme následující služby: - studie proveditelnosti investičních záměrů; příprava staveb a technická pomoc při řízení stavebních projektů; zpracování rozpočtů a výkazů výměr, kontrola množství jednotek a použitých technologií; organizací výběrových řízení na dodavatele stavby včetně vyhod...

Kontakt

Adresa
Lucemburská 15, 130 00 Praha 3 - Vinohrady

Hledáte nové zákazníky?

Máme aktuálně 6.618 aktivních poptávek u kterých hledáme dodavatele. Zadejte číslo, zavoláme zpět do 15 minut a najdeme ty pro vás.