A H2O - RNDr. Ivana Ringsmuthová

KOMPLETNÍ EKOLOGICKÝ SERVIS pro jednotlivé klienty: Hydrogeologické posudky a projekty studní, vyřízení povolení odběru a vypouštění vod, hydrogeologické posouzení možnosti zasakování dešťových a odpadních vod. KOMPLETNÍ EKOLOGICKÝ SERVIS pro firmy: prevence, řešení aktuálních ekologických problémů, náprava ekologických škod, hodnocení rizik ekologické újmy, analýzy rizik případné ekologické zátěže Základní a podkladové zprávy dle zákona zákona č. 76/2002 Sb. a vyhlášky č. 288/2013 Sb. Hydrogeologické posudky stávajících i nových zdrojů vody, povolení odběru a vypouštění vod, hydrogeologické posouzení možnosti zasakování dešťových a odpadních vod, ochranná pásma vodních zdrojů (aktualizace stávajících, návrh nových), hydrogeologický průzkum nových zdrojů vody, zhotovení vrtaných studní, projektová dokumentace studní, pasporty zdrojů vody, čerpací zkoušky, provozní a manipulační řády vodovodů, kanalizací a vodních děl, havarijní plány, ekologické audity, průzkum znečištění podzemní vody a zemin, stavebních konstrukcí, sanace znečištění, analýzy rizik ekologických zátěží, vzorkování kvality podzemní a povrchové vody.


Obory firmy

Zajímavé produkty jiných firem

Kontakt

Adresa
Branická 1689/36, 147 00 Praha 4
Web
http://www.ah2o.cz/

Hledáte nové zákazníky?

Máme aktuálně 6.618 aktivních poptávek u kterých hledáme dodavatele. Zadejte číslo, zavoláme zpět do 15 minut a najdeme ty pro vás.