Produkty (nalezeno 98 produktů)

Teplo

Teplo

Teplo vyrábíme kogeneračně. Kogenerace díky společné výrobě elektřiny a tepla šetří více než 20 % primárního paliva. Díky kogeneraci využíváme i vzniklé teplo, které by v oddělené výrobě využito nebylo. Teplo vyrábíme z různých paliv (spalováním odpadu, biomasy, zemního plynu, topných olejů a uhlí) ...

 • Cena: dle aktuální nabídky
 • Lokalita : Praha 5
 • Telefon : +420725003307
 • Web: http://www.mvv.cz
Elektřina

Elektřina

Veškerou elektřinu vyrábíme pouze kogeneračně. Každý rok vyrobíme teplo pro roční potřebu 12400 domácností a elektřinu pro roční potřebu 6000 domácností. Kogenerací je ušetřeno více jak 20 % primárního paliva a jsou tak již při výrobě významně sníženy emise znečišťujících látek, především CO2 a SO2....

 • Cena: dle aktuální nabídky
 • Lokalita : Praha 5
 • Telefon : +420725003307
 • Web: http://www.mvv.cz
Energetické úspory

Energetické úspory

Energetické úspory realizujeme především metodou EPC (Energy Performance Contracting) a to jako první v České republice již od roku 1993. Naše společnost smluvně garantuje dosažení úspor a nese veškerá rizika spojená s neúspěchem projektu. Realizovali jsme již přes 50 projektů energetických úspor. P...

 • Cena: dle aktuální nabídky
 • Lokalita : Praha 5
 • Telefon : +420725003307
 • Web: http://www.mvv.cz
Splašková a dešťová kanalizace

Splašková a dešťová kanalizace

Provozujeme jednotnou i oddílnou kanalizaci (splašková a dešťová kanalizace) a čistírnu odpadních vod. Zajišťujeme tak vypouštění vyčištěné vody zpět do recipientu (řeka Odra). Odpadní vody čistíme pro domácnosti i další zákazníky. Naši zákazníci se nemusí starat o vlastní septiky, výstavbu či provo...

 • Cena: dle aktuální nabídky
 • Lokalita : Praha 5
 • Telefon : +420725003307
 • Web: http://www.mvv.cz
Energetické využití odpadu (EVO)

Energetické využití odpadu (EVO)

Odpad využíváme pro výrobu tepla a elektřiny, kterou dále zásobujeme domácnosti ve městě. Dochází tak ke snížení počtu lokálních topenišť, která jsou nejvýraznějším zdrojem dioxinů. Ze zařízení pro energetické využití odpadu díky moderní technologii a vysoké teplotě spalování uvolní až 50 000krát mé...

 • Cena: dle aktuální nabídky
 • Lokalita : Praha 5
 • Telefon : +420725003307
 • Web: http://www.mvv.cz

Obsluha a provoz kotelen

 • Lokalita : Praha 4

Kotlíková dotace

 • Lokalita : Praha 15

Komunikátor

 • Lokalita : Praha 4

Prodej energie

 • Lokalita : Praha 4

UPS Effekta

 • Lokalita : Praha 9 - Hostavice

Měniče a střídače

 • Lokalita : Praha 9 - Hostavice

Elektrospotřebiče

 • Lokalita : Praha 9 - Hostavice

PR01 - proudové relé

 • Lokalita : Praha 10, Vršovice

Nabíjecí stanice řady DSF

 • Lokalita : Praha 10, Vršovice

Etický kodex

 • Lokalita : Praha 1

Energetický management

 • Lokalita : Praha 4

Kompakt správa budov

 • Lokalita : Praha 4

DC Záložní zdroje/nabíječe 12V,24V, 48V

 • Lokalita : Praha 9 - Hostavice

Svítilny

 • Lokalita : Praha 9 - Hostavice

Akumulátory

 • Lokalita : Praha 9 - Hostavice

PortGuard63

 • Lokalita : Praha 10, Vršovice

Nabíjecí stanice DSH

 • Lokalita : Praha 10, Vršovice

Nabíjecí stanice DSP

 • Lokalita : Praha 10, Vršovice