Produkty (nalezeno 40 produktů)

Doprava

Doprava

Zajišťujeme dopravu vozidly Avia kontejner. Samozřejmostí je koupě materiálu (písky, štěrky, zemina…)přímo od nás.

Pojištění zahrnuté v ceně přepravného - pojištění odpovědnosti mezinárodního a vnitro dopravce

Toto pojištění je nepovinné, avšak od všech námi najímaných dopravců vždy vyžadujeme (před provedením přepravy) zaslání kopie jejich Koncesní listiny na provozování autodopravy a kopie jejich pojistné smlouvy nebo pojistky na odpovědnost dopravce, kde kontrolujeme platnost této pojistky.

Letecká a námořní přeprava

Naše oddělení letecké a námořní přepravy spolupracuje při zajišťování komplexních služeb s kolegy z DSV Air&Sea, kteří jsou v 28 zemích v Evropě, USA a Dálném východě. Díky přístupu k síti DSV Air&Sea můžeme na Vás, naše zákazníky, přenést výhody plynoucí z této spolupráce.

Silniční přeprava - přeprava malovozových zásilek (partload)

Silniční přeprava - přeprava malovozových zásilek (partload)

Naše společnost pro Vás zajišťuje pravidelné malovozové přepravy do vybraných evropských zemí. Přepravy těchto zásilek organizujeme každý den. Na základě Vaší objednávky přistavíme vozidlo, které nejlépe vyhovuje Vašim požadavkům na určené místo vykládky a zboží vyložíme podle Vašich dispozic.

Manipulace

Vykládka a nakládka kamionu nebo kontejneru – vizuální a kvantitativní kontrola, moderní a výkonná skladovací a zakládací technika, manipulace přizpůsobena typu, rozměru a hmotnosti zboží zákazníka, možnost cross-dockových operací na základě přání zákazníka.

Přeprava - DSV Road

 • Lokalita : Pavlov

Školení řidičů ADR

 • Lokalita : Praha 4, Michle

Celní služby

 • Lokalita : Praha 4, Michle

Letecká přeprava

 • Lokalita : Praha 4, Michle

Sběrná služba

 • Lokalita : Praha 4, Michle

Námořní přeprava

 • Lokalita : Praha 1, Nové Město

Námořní doprava

 • Lokalita : Praha 6

Letecká doprava

 • Lokalita : Praha 6

Přeprava kusových zásilek

 • Lokalita : Praha 1, Nové Město

Letecká nákladní přeprava

 • Lokalita : Praha 1, Nové Město

Mezinárodní kamionová přeprava

 • Lokalita : Praha 1, Nové Město

Doprava - DSV Road

 • Lokalita : Pavlov

Skladování - DSV Road

 • Lokalita : Pavlov

Sklad

 • Lokalita : Praha 4, Michle

Námořní přeprava

 • Lokalita : Praha 4, Michle

Vnitrostátní doprava

 • Lokalita : Praha 4, Michle

Celokamionové zásilky

 • Lokalita : Praha 4, Michle

Celní služby

 • Lokalita : Pavlov

Silniční doprava

 • Lokalita : Praha 6

Přeprava celovozových zásilek

 • Lokalita : Praha 1, Nové Město

Dopravní poradenství

 • Lokalita : Praha 1, Nové Město

Železniční přeprava

 • Lokalita : Praha 1, Nové Město

Kontinentální kontejnerová přeprava

 • Lokalita : Praha 1, Nové Město