Produkty (nalezeno 219 produktů)

Školení požární ochrany

Školení požární ochrany

Zaměstnavatel je povinen zabezpečit školení zaměstnanců o požární ochraně (Vyhláška 246/2001 Sb. §23) a to při nástupu a dále opakovaně nejméně 1x za 24 měsíců pro zaměstnance a 1x za 36 měsíců pro vedoucí zaměstnance.

Ochranný povlak na kabely

Ochranný povlak na kabely

Tento zpěňující ochranný vodou ředitelný nátěr výrazně zvyšuje ochranu kabelových tras v případě požáru. Díky svému zpěnění dokáže tento nátěr zacelit trhlinku vzniklou pohybem konstrukcí. Není určen do vnějšího prostředí a nesmí se přetírat jiným nátěrem.

Požární výzbroj

Kontroly, opravy a dodání veškerého sortimentu požárního materiálu, včetně zkoušek požárních hadic.

Elastický protipožární tmel

Elastický protipožární tmel

Silikonová ucpávka spár a prostupů kovových trub. Použití na beton, kov, zdivo, sklo atd. Tmel má vynikající odolnost vůči povětrnostním vlivům, ozonu, ultrafialovému záření a teplotním extrémům.

Hasicí přístroje

Hasicí přístroje

Revize ručních a pojízdných hasicích přístrojů, kontrola je prováděna podle požadavků zákazníka. Opravy a plnění hasicích přístrojů podle momentálního stavu přístroje. Prodej a plnění tlakových technických lahví CO2. Dodání nových hasicích přístrojů.

Školení

Školení v požární ochraně včetně vydání osvědčení libovolného počtu účastníků ve vlastním školícím středisku.

Požární hadice

 • Lokalita : Praha 8, Libeň

Výstroj pro hasiče

 • Lokalita : Praha 8, Libeň

Požární armatury

 • Lokalita : Praha 8, Libeň

Řízení projektu

 • Lokalita : Praha 5 - Zbraslav

Koordinátor BOZP na staveništi

 • Lokalita : Praha 5 - Zbraslav

BOZP

 • Lokalita : Praha 5 - Zbraslav

Stavební dozor a konzultace

 • Lokalita : Praha 4 - Modřany

Čerpadla

 • Lokalita : Přezletice

Hydraulické nářadí

 • Lokalita : Praha 7

Hasičské zařízení

 • Lokalita : Praha 7

Izolace TZB s.r.o.

 • Lokalita : Praha, Horní Počernice

Výstražné vesty

 • Lokalita : Praha 8, Libeň

Hydrantové systémy

 • Lokalita : Praha 8, Libeň

Požární dřevěné dveře

 • Lokalita : Praha 8, Libeň

Hasicí přístroje

 • Lokalita : Praha 8, Libeň

Pracovní úraz a Nemoc z povolání

 • Lokalita : Praha 5 - Zbraslav

Požární ochrana

 • Lokalita : Praha 5 - Zbraslav

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

 • Lokalita : Praha 4 - Modřany

Kancelář požární ochrany Aleš Blecha

 • Lokalita : Praha 4 - Modřany

Bezpečnostní dveře

 • Lokalita : Praha 3, Žižkov

Interiérové dveře

 • Lokalita : Praha 3, Žižkov