Produkty (nalezeno 203 produktů)

Školení požární ochrany

Školení požární ochrany

Zaměstnavatel je povinen zabezpečit školení zaměstnanců o požární ochraně (Vyhláška 246/2001 Sb. §23) a to při nástupu a dále opakovaně nejméně 1x za 24 měsíců pro zaměstnance a 1x za 36 měsíců pro vedoucí zaměstnance.

Dokumentace BOZP

Dokumentace BOZP

Kategorizace prací (Zákon 262/2006 Sb. v platném znění, §1O3, Vyhláška 432/2003 Sb.) apod.

Školení BOZP mimořádná

Školení BOZP mimořádná

Opět nastala v předpisech řada změn. Nezapomeňte o nich zaměstnance informovat.

PC Software

 • Lokalita : Praha 2

Požární ochrana

 • Lokalita : Praha 2

Stavební činnost

 • Lokalita : Praha 10, Michle

Pracovní úraz a Nemoc z povolání

 • Lokalita : Praha 5 - Zbraslav

Požární ochrana

 • Lokalita : Praha 5 - Zbraslav

Technik BOZP

 • Lokalita : Praha 9, Libeň

Práce technického směru

 • Lokalita : Praha 2

Krizové řízení

 • Lokalita : Praha 2

Bezpečnost práce na stavbách

 • Lokalita : Praha 3, Žižkov

Průmyslová bezpečnost

 • Lokalita : Praha 3, Žižkov

Řízení podnikových rizik

 • Lokalita : Praha 3, Žižkov

PZH - Prevence závažných havárií

 • Lokalita : Praha 3, Žižkov

Školení zaměstnanců

 • Lokalita : Praha 3, Žižkov

Ergonomické poradenství

 • Lokalita : Praha 3, Žižkov

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

 • Lokalita : Praha 3, Žižkov

Bezpečnost staveb

 • Lokalita : Praha 2

Řízení projektu

 • Lokalita : Praha 5 - Zbraslav

Koordinátor BOZP na staveništi

 • Lokalita : Praha 5 - Zbraslav

BOZP

 • Lokalita : Praha 5 - Zbraslav

Koordinátor BOZP

 • Lokalita : Praha 9, Libeň

Zahrady

 • Lokalita : Praha 2

Bezpečnost práce

 • Lokalita : Praha 2

Požární dozory

 • Lokalita : Praha 2

Koordinátor BOZP na stavbách

 • Lokalita : Praha 3, Žižkov

ISO - QMS, EMS, OHSAS

 • Lokalita : Praha 3, Žižkov

Požární ochrana

 • Lokalita : Praha 3, Žižkov

Psychologie práce

 • Lokalita : Praha 3, Žižkov

Stroje - posouzení rizik

 • Lokalita : Praha 3, Žižkov

Práce s azbestem

 • Lokalita : Praha 3, Žižkov