Firmy (nalezeno 61 firem)

Bankovní akademie - Gymnázium a Střední odborná škola, a.s.

Střední odborná škola a gymnázium. Důraz je kladen na individuální pří...

DELTA - Střední škola informatiky a ekonomie

Poskytujeme vzdělání v oblasti výpočetní techniky a ekonomie. Speciali...

Evangelická akademie - Vyšší odborná škola sociální práce a střední odborná škola

Církevní škola, která připravuje pro praxi sociální pracovníky a další...

Garland Partner s.r.o.

Přehledný katalog středních škol v ČR najdete právě na našem portále o...

Gymnázium ALTIS, s r.o.

Společnost se zabývá především vzděláváním. Provozuje osmileté, gymnáz...

Gymnázium Jana Nerudy, škola hlavního města Prahy

Gymnázium Jana Nerudy, škola hlavního města Prahy, 6-leté studium Stu...

Gymnázium Na Pražačce

Gymnázium Na Pražačce v Praze na Žižkově je šestileté gymnázium poskyt...

Gymnázium, Čelákovice, J. A. Komenského 414

Gymnázium, střední škola poskytující úplné středoškolské všeobecné vzd...

Gymnázium, Praha 2, Botičská 1

Státní čtyřleté gymnázium se zaměřením na přírodní vědy.

Gymnázium, Praha 6, Nad Alejí 1952

Gymnázium se stabilizovaným profesorským sborem nabízí čtyřleté a osmi...

GYMNÁZIUM, Praha 7, Nad Štolou 1

Gymnázium všeobecné s osmi, šesti a čtyřletým studijiním programem.

Gymnázium, Praha 9, Chodovická 2250

Státní gymnázium s 8 letým studijním cyklem, v klidné přírodní lokal...

GYMNÁZIUM, PRAHA 9,CHODOVICKÁ 2250

státní osmileté gymnázium státní čtyřleté gymnázium

Klasické gymnázium Modřany, s. r. o.

Gymnázium - bylo založeno v roce 1995. Je držitelem "Certifikát...

Lauderova MŠ, ZŠ a gymnázium při Židovské obci v Praze

Jediná židovská škola v ČR, která poskytuje ucelené vzdělání od mateřs...

MICHAEL - Soukromá střední škola reklamní tvorby, s r.o.

Michael-Soukromá střední škola reklamní tvorby, s r.o. přpravuje budou...

MICHAEL - Střední škola a Vyšší odborná škola reklamní a umělecké tvorby,s.r.o.

Škola MICHÆL byla založena v roce 1994 jako první střední škola posky...

Michal Kočí

Individuální doučování matematiky v Praze na Vinohradech. Pro studenty...

Obchodní akademie, Praha 4

Nabídka stravování pro studenty. Rozšířená výuka cizího jazyka od 3. ...

Park Lane International School

Mezinárodní škola Park Lane International School nabízí studentům všec...

PB - Vyšší odborná škola a Střední škola managementu, s.r.o.

Střední odborná škola Obory: Obchodní akademie Vyšší odborná škola ...

Petr Šrůta

Nabídka kurzů zaměřených k přípravě na přijímací řízení.

Pražské humanitní gymnázium, školská právnická osoba

Pražské humanitní gymnázium, š.p.o. je soukromá střední škola, která o...

Rakouské gymnázium v Praze, o.p.s.

Soukromé šestileté gymnázium. Výuka od 3. roku studia převážně v němec...

Soukromá střední odborná škola Start, s.r.o.

Denní studium čtyřletých maturitních oborů Cestovní ruch a Ekonomika a...

Soukromá střední škola cestovního ruchu ARCUS, s.r.o.

Studijní obory Multimediální tvorba a Cestovní ruch

Soukromé gymnázium ARCUS PRAHA 9, s.r.o.

Osmileté a čtyřleté gymnázium,nadstandardní výuka výpočetní techniky,v...

SSŠ cestovního ruchu ARCUS, s.r.o.

4letá střední odborná škola se zaměřením na cestovní ruch, cizí jazyky...

Střední odborné učiliště gastronomie a podnikání Praha

Nabízíme středoškolské vzdělání s maturitní zkouškou, výučním listem. ...

Střední průmyslová škola strojnická, škola hlavního města Prahy

Střední průmyslová škola strojnická je moderní škola s historickou tra...

Střední škola elektrotechniky a strojírenství

Dlouholetá tradice naší školy se opírá o těsné sepětí odborného školst...

Střední škola elektrotechniky a strojírenství, Jesenická 1 Praha 10, Záběhlice školní výdejna

Střední škola nabízí čtyřleté studijní obory zakončené maturitní zkouš...

Střední škola gastronomická a hotelová s.r.o.

Denní i dálkové studium, maturita i výuční list. Denní studium zakonče...

Střední škola hotelnictví a gastronomie Hotelu International, s.r.o.

Vzdělávání v oborech hotelnictví a gastromomie: 65-51-H/01kuchař-číšní...

Střední škola hotelnictví a gastronomie SČMSD Praha, s.r.o.

Vzdělávání, ubytování, pronájem prostor, zajišťování akcí

Střední škola hotelnictví a gastronomie SČMSD Praha s.r.o.

Škola vznikla v roce 1962 a připravuje středoškolské odborníky pro gas...

Střední škola mediální grafiky a tisku, s.r.o.

Střední škola grafická a tiskárna se 70ti letou tradicí v Praze 9 Letň...

Střední škola pohostinství a stravování s.r.o.

Střední škola, výuční obory dvou a tříleté, maturitní nástavbový obor

Střední škola technická, Praha 4, Zelený pruh 1294

Sřední technická škola viz náš web teorerická část nabídka učebních...

Střední zemědělská škola Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

Nabídka stravování pro studenty a zaměstnance školy.

Taneční centrum Praha - konzervatoř, z.ú.

Soukromá taneční konzervatoř, 8 letá střední škola ukonč. maturitou ...

Trojské gymnázium s.r.o.

Soukromé osmileté gymnázium se všeobecným zaměřením a zodpovědným přís...

Vyšší odborná škola a Střední umělecká škola Václava Hollara

vyšší odborná škola a střední odborná škola, státní

ZŠ německo-českého porozumění a Gymnázium Thomase Manna, o.p.s.

motivovaným studentům nabízíme solidní dvojjazyčné vzdělání výborné v...

Anglo-německá obchodní akademie a.s.

Provozování Anglo-německé obchodní akademie.

Gymnázium J. Seiferta, o.p.s.

Osmileté soukromé gymnázium.

GYMNÁZIUM J.SEIFERTA o.p.s.

Osmileté soukromé gymnázium

Gymnázium Jana Keplera Praha

Osmileté a čtyřleté gymnázium

Gymnázium Jaroslava Heyrovského

Osmileté státní gymnázium se všeobecným zameřením

GYMNÁZIUM NA ZATLANCE

čtyřleté gymnázium zaměřené na výuku cizích jazyků

Produkty (nalezeno 22 produktů)

Grafické studio a tiskárna – všechny typy tiskových materiálů

Grafické studio a tiskárna – všechny typy tiskových materiálů

Grafické studio a Tiskárna SŠP. Hybridní tiskárna: Technologie optimalizovaná k zakázce podle nákladů, požadovaných efektů a následného zpracování. Tisk na ofsetových i produkčních digitálních strojích. Vynikající cena pro každý náklad od jednoho kusu až do desítek tisíc kusů. Tiskoviny pro rek...

 • Lokalita: Praha 18 - Letňany
Učební obor - Nábytkářská a dřevařská výroba, 33-42-L/51

Učební obor - Nábytkářská a dřevařská výroba, 33-42-L/51

Výchovně vzdělávacím cílem studijního oboru je prohloubení a rozšíření znalostí absolventů tříletých oborů s výučním listem na úroveň středního vzdělání s maturitní zkouškou. Výuka probíhá formou konzultací a zkoušek z jednotlivých předmětů.

 • Lokalita: Praha 4
Učební obor - Tesařské práce, 36-64-E/01

Učební obor - Tesařské práce, 36-64-E/01

Žák zvládne základy ručního i strojního opracování dřeva, naučí se sestavovat, upravovat a osazovat stavební truhlářské výrobky. Bude umět sestavovat jednoduché dílce do montážních celků bytového zařízení. Jedná se perspektivní obor s velmi dobrým uplatněním žáka na trhu práce.

 • Lokalita: Praha 4
Učební obor - Stravovací a ubytovací služby, 65-51-E/01

Učební obor - Stravovací a ubytovací služby, 65-51-E/01

Žák (žákyně) získá teoretické i praktické vědomosti pro uplatnění v oborech stravování, provozu domácnosti, správy bytového fondu a v restauracích. Nastuduje různé receptury včetně sestavování diet a osvojí si základy stolničení.

 • Lokalita: Praha 4
Učební obor - Malířské a lakýrnické práce, 36-57-E/005

Učební obor - Malířské a lakýrnické práce, 36-57-E/005

Žák se naučí připravovat povrchy pro malby a nátěry. Zvládne malby a nátěry běžnými technikami na různých podkladech a v různém provedení podle vhodných estetických návrhů. Osvojí si míchání a citlivé tónování barev. Jedná se perspektivní obor s velmi dobrým uplatněním žáka na trhu práce.

 • Lokalita: Praha 4
Učební obor - Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení, 39-41-L/02

Učební obor - Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení, 39-41-L/02

Absolvent je připraven k výkonu technicko-hospodářských činností provozního charakteru v oblasti kompletních prací na vnitřních rozvodech TZB a práce elektrotechnického charakteru. V tomto oboru je otevírána i sportovní třída se zaměřením na fotbal.

 • Lokalita: Praha 4
Učební obor - Truhlář, 33-56-H/01

Učební obor - Truhlář, 33-56-H/01

Truhlář se seznámí s veškerými konstrukčními spoji a pracemi se dřevem. Bude provádět montáž nábytku a jiných dřevěných konstrukcí. Naučí se strojně opracovávat stavební truhlářské výrobky.

 • Lokalita: Praha 4
Učební obor - Strojní mechanik (Zámečník), 23-51-H/01

Učební obor - Strojní mechanik (Zámečník), 23-51-H/01

Strojní mechanik (zámečník) získá teoretické i praktické vědomosti a dovednosti při ručním zpracování kovů. Naučí se opravovat a provádět údržbu strojních součástí, celků i zařízení. Určeno pro absolventy základních škol.

 • Lokalita: Praha 4
Učební obor - Malíř a lakýrník, 39-41-H/01

Učební obor - Malíř a lakýrník, 39-41-H/01

Malíř a lakýrník se naučí připravovat podklady a základní nátěry, osvojí si tapetování a opravy maleb. Seznámí se se složitějšími malířskými technikami a metodami. Naučí se řešit barevnost interiérů a získá cit pro estetičnost.

 • Lokalita: Praha 4
Učební obor - Elektrikář - silnoproud, 26-51-H/02

Učební obor - Elektrikář - silnoproud, 26-51-H/02

Budoucí profesní specialista se naučí provádět montáž a údržbu elektrotechnických zařízení a elektroinstalace v domech, bytech i průmyslových objektech. Určeno pro absolventy základních škol. Žáci mají možnost stravování ve školní jídelně.

 • Lokalita: Praha 4
Učební obor - Autoelektrikář, 26-57-H/01

Učební obor - Autoelektrikář, 26-57-H/01

Autoelektrikář získá široké dovednosti při údržbě a opravách elektrického vybavení silničních motorových vozidel. 3 leté denní studium zakončené závěrečnou zkouškou.

 • Lokalita: Praha 4
Učební obor - Provozní elektrotechnika, 26-41-L/506

Učební obor - Provozní elektrotechnika, 26-41-L/506

Výchovně vzdělávacím cílem studijního oboru je prohloubení a rozšíření znalostí absolventů tříletých oborů s výučním listem na úroveň středního vzdělání s maturitní zkouškou. Výuka probíhá formou konzultací a zkoušek z jednotlivých předmětů. Absolvent může pokračovat ve studiu na vysoké škole.

 • Lokalita: Praha 4
Zednické práce, 36-67-E/01

Učební obor - Zednické práce, 36-67-E/01

Žák zvládne běžné stavební práce, zdění nosných a výplňových zdí a příček na různých pracovištích stavební výroby, spojených s přípravou směsí - malt, betonů a pod. Naučí se provádět jednoduché vnitřní a vnější omítky, dlažby, obklady a základní betonářské práce.

 • Lokalita: Praha 4
Učební obor - Strojírenské práce, 23-51-E/01

Učební obor - Strojírenské práce, 23-51-E/01

Žák získá teoretické i praktické dovednosti při ručním i strojním zpracování kovů. Bude zhotovovat a osazovat zámečnické výrobky a konstrukce z válcových a tenkostěnných profilů, plechů a tyčových ocelí, včetně základů svařování.

 • Lokalita: Praha 4
Učební obor - Podlahářské práce, 36-59-E/01

Učební obor - Podlahářské práce, 36-59-E/01

Žák se naučí klást a opravovat podlahové krytiny, klást podlahy vlysové, z PVC, prováděné na dřevěném nebo betonovém podkladu. Naučí se různé techniky, třídit a upravovat kladečský materiál. Jedná se perspektivní obor s velmi dobrým uplatněním žáka na trhu práce po úspěšném absolvování studia.

 • Lokalita: Praha 4
Učení obor - Technická zařízení budov, 36-45-M/01

Učení obor - Technická zařízení budov, 36-45-M/01

Absolvent je připravován k vykonávání činností středních technicko - hospodářských pracovníků v oblasti rozvodů a instalací technických zařízení. Žáci mají možnost stravování ve školní jídelně.

 • Lokalita: Praha 4
Učební obor - Zedník, 36-67-H/01

Učební obor - Zedník, 36-67-H/01

Zedník se naučí zdění nosných a výplňových zdí, příček a komínů. Bude umět provádět vnitřní a vnější omítky, betonářské práce a izolace. Bude připravován na provádění adaptací a stavebních montáží.

 • Lokalita: Praha 4
Učební obor - Tesař, 36-64-H/01

Učební obor - Tesař, 36-64-H/01

V současnosti se tento obor zabývá výukou veškerých typů dřevěných konstrukcí z dřev smrkových, borových, jedlových, dubových, jasanových, bukových a jiných, které potřebujeme do domu, zahrady a do terénu. V modernizované podobě jde o obor s velkou společenskou potřebností a s perspektivou.

 • Lokalita: Praha 4
Učební obor - Montér suchých staveb, 36-66-H/01

Učební obor - Montér suchých staveb, 36-66-H/01

Montér suchých staveb se naučí pracovat se sádrokartonovými konstrukcemi, naučí se je profesionálně ukotvovat, vytvářet umělé stropy a příčky. Zvládne jejich spojování a úpravu jejich povrchu. Určeno pro absolventy základních škol.

 • Lokalita: Praha 4
Učební obor - Instalatér, 36-52-H/01

Učební obor - Instalatér, 36-52-H/01

Instalatér se seznámí s ručním zpracováním kovů, osvojí si práci topenáře, instalatéra a plynaře. Svářením, lepením a dalšími technikami a metodami se naučí spojovat různé materiály. Naučí se svařovat plamenem a řezat kyslíkem.

 • Lokalita: Praha 4
Učební obor - Mechanik opravář motorových vozidel (Automechanik), 23-68-H/01

Učební obor - Mechanik opravář motorových vozidel (Automechanik), 23-68-H/01

Automechanik získá široké dovednosti při údržbě a opravách silničních motorových vozidel. Osvojí si veškeré práce s kovem, naučí se opravovat a seřizovat agregáty. Součástí výuky je i získání řidičského oprávnění.

 • Lokalita: Praha 4

Učební obor - Strojník, 23-65-H/01

Absolvent je připraven k výkonu povolání, jehož náplní je především obsluha, údržba, opravy a seřizování strojů a zařízení ve stavebnictví. Absolvent se může uplatnit zejména při obsluze strojů pro stavební a zemní práce a nákladních automobilů, v opravárenských provozech stavebních strojů.

 • Lokalita: Praha 4