Produkty (nalezeno 30 produktů)

Splašková a dešťová kanalizace

Splašková a dešťová kanalizace

Provozujeme jednotnou i oddílnou kanalizaci (splašková a dešťová kanalizace) a čistírnu odpadních vod. Zajišťujeme tak vypouštění vyčištěné vody zpět do recipientu (řeka Odra). Odpadní vody čistíme pro domácnosti i další zákazníky. Naši zákazníci se nemusí starat o vlastní septiky, výstavbu či provo...

  • Cena: dle aktuální nabídky
  • Lokalita : Praha 5
  • Telefon : +420725003307
  • Web: http://www.mvv.cz